Tag: สุขภาพจิต

สุขภาพจิตที่ดีสร้างได้ด้วยตนเอง

การมีสุขภาพที่ดีถือเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนปรารถนาเป็นอย่างมาก แต่การที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นควรสุขภาพที่ทั้งภายในและภายนอกด้วย ซึ่งบางคนภายนอกสุขภาพแข็งแรงดีแต่จิตใจด้านในนั้นไม่ดีเลยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพภายนอกได้ในอนาคต ดังนั้นสุขภาพทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ไม่แพ้สุขภาพร่างกายเลย เมื่อเรามีสุขภาพจิตใจที่ดีก็ย่อมส่งผลให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองและมีความสามารถในการจัดการกับชีวิตประจำวันต่าง ๆ ของตนเองได้เป็นอย่างดี โดยในวันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการสร้างสุขภาพจิตใจของตนเองให้ดีขึ้น โดยสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง วิธีการดูแลสุขภาพจิตใจให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง มาดูกันว่าในการดูแลสุขภาพจิตใจนั้นมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างให้สุขภาพจิตใจดี วิธีการดูแลสุขภาพจิตใจอย่างแรกเลยคือการฝึกทำจิตใจของตนเองให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ การฝึกมองโลกในแง่ดี การคิดบวกให้มาก ๆ  รวมไปถึงการฝึกเป็นคนที่มีควมสุขุมรอบคอบ ไม่เป็นคนใจร้อนหรือโกรธง่าย โมโหง่าย ไม่ยึดเหนี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปควรมีการปล่อยวางลงบ้างก็จะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นได้ วิธีการดูแลสุขภาพจิตใจอันต่อมาคือการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้มากขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์กับผู้อื่นในที่นี้หมายความรวมไปถึงครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน สังคมแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ โดยให้เราเปิดใจในความรู้สึกของตนเอง และทำความเข้าใจกับจิตใจของผู้อื่นมากขึ้น หาเวลาว่างหรือกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกับผู้อื่นบ้างเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน วิธีการดูแลสุขภาพจิตใจอันต่อมาคือการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรมีเรื่องเครียดเข้ามารบกวน หรือหากมีเรื่องเครียดก็ควรหาโอกาสผ่อนคลาย ซึ่งอาจผ่อนคลายด้วยหางานอดิเรกที่ตนเองชื่นชอบทำเช่นการดูหนัง…