Tag: ทำเลสิก ราคา

คำถามของการทำเลสิก “ที่หลายคนนั้นสงสัย”

การทำเลสิกนั้นเป็นอีกหนึ่งใน วิธีการที่จะช่วยให้เรานั้นกลับมามองเห็นได้อย่างปกติ ชัดเจน ซึ่งทำเลสิก ราคา ก็มีความหลากหลายอย่างมาก ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย และ ที่สำคัญนั้นในเรื่องของกาทำเลสิกนั้นก็ยังมีหลากหลายคนนั้นที่ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับคำถามของการทำเลสิกด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำเลสิกที่หลากหลายคนนั้นมีความสงสัยกัน เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะช่วยให้เรานั้นตัดสินใจในการทำเลสิกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั้นเอง   ทุกคนสามารถเลสิก ได้หรือไม่   หลายคนนั้นมีความสงสัยอย่างมากในเรื่องของการทำเลสิก ว่าเรานั้นสามารถที่จะทำเลสิก ได้หรือไม่ โดยคนที่สามารถที่จะทำเลสิกได้นั้น จะต้องเป็นคนที่มีค่าสายตาที่คงที่มาตลอด 1 ปี และ จะต้องมีไม่มีโรคแทรกซ้อน ใด ๆ ทั้งสิ้น  และ จะต้องเป็นคนที่มีอายุ 18 ปี และถ้าหากเป็นผู้หญิง จะต้องไม่มีการตั้งครรภ์ จึงจะสามารถที่จะรักษาสายตาของเราด้วยเลสิค นั้นเอง ซึ่งก่อนที่จะทำเลสิคนั้นจะมีการตรวจสุขภาพของดวงตาเพื่อประเมินผลก่อนนั้นเอง  ระยะการฟื้นตัวนานหรือไม่   ในเรื่องของการฟื้นตัวจากการทำเลสิก นั้นใช้ระยะการฟื้นตัวที่ไม่นาน โดยส่วนมากนั้นเพียงแค่ 5-7 วันก็สามารถที่จะกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจน…